Topplinjevekst

”NO CURE LITTLE PAY”

Hvordan øke topplinjen?

Vår viktigste tjeneste er et unikt konsept som er utviklet og testet i over 15 år og som bidrar til markante økning av topplinjen i;

  • Salgsvirksomheter med mange selgere
  • Faghandelskjeder

Utfordringen i disse to type segmenter er en uakseptabel variasjon på de viktigste Kpi (Key Performance Indeks) som driver topplinjen slik som antall kunder, konvertering, lojalitet og mersalg. Vi kan illustrere dette slik;

       

Vi starter derfor normalt med å analyserer variasjon i prestasjon mellom de 10-20 % beste og resten på en definerte KPI slik som eksempelvis konverteringsgraden/»hitrate». Når vi har fakta på variasjon kan vi estimere det økonomiske potensial hvis vi reduserer variasjon markant.
et eksempel; Sammen med ledelsen i Meny definerte vi potensialet til Kr 30 millioner netto på å redusere variasjon i lønnsprosent (lønn i % av omsetningen) Vi kjørte deretter en prosess for å redusere variasjon og etter et år tok vi ut Kr 37 millioner i forbedret resultat tilsvarende 129 årsverk uten å si opp ansatte. (Eksemplet er offentlig og beskrevet i boka NoXcuse/Hegnar/Johansen).
Et annet eksempel er at en av partnerne var ansvarlig for en prosess der man reduserte variasjon på konverteringsgrad og forbedret denne med 100 % i gjennomsnitt i Folksam Forsikring.

Ta kontakt med oss så vil du få mange slike eksempler!

«No Cure little pay»
I alle slike endringsprosesser der effekten av en atferdsendring skal være å redusere variasjon mellom de beste og resten, men en forventet økonomiske effekt på en definert KPI, tilbyr vi en resultatavhengig betaling. Det betinger at forventet resultateffekt kan målet og er avtalt på forhånd.
Vi kaller dette konseptet for «no cure little pay».
«Little pay» betyr at vi avtaler en fast lav pris, sammenlignet med konkurrerende pris for bruk av konsulenter, for en definert pilotperiode. I pilotperioden som normalt strekker seg over 3- 4 måneder skal vi sammen med ledelsen bevise den økonomiske effekt. Når vi har bevist den økonoms effekt tar vi en på forhånd avtalt resultatbonus som etterbetales for pilotperioden.

Hvis vi ikke kan bevise resultat etter piloten, noe som sjelden skjer, avsluttes prosjektet. Som kunde vil du uansett sitte igjen med mye verdifull ny innsikt, erkjennelse, kompetanse og erfaring etter pilotperioden. En innsikt og erkjennelse du vil kunne dra nytte av.

Etter en vellykket pilotfase skaleres endringsprosessen til hele virksomheten og vi avtaler vår rolle og betaling for den videre prosess.

Risikoen ved å bruke våre tjenester er liten siden vi både kjører en pilot der man involverer få mennesker til en fast definert pris. Opp-siden med å velge oss er stor når vi etter piloten kan bevise den økonomiske effekt av å redusere variasjon på definert Kpi.

Konseptet og filosofien vi bruker i slike prosesser er beskrevet i bøkene NoXcuse (Hegnar 2006), Less Is More (Hegnar/Johansen 2010) og ikke minst i Mestringskoden (Hegnar/Johansen 2015).

Etter å ha gjennomført nærmere 50 prosjekter de siste 10 år basert på en atferdsøkonomisk tilnærming til endringsprosesser, våger vi nå å gå ut med «no cure little pay».

Ta kontakt

Vi er ikke tilgjengelig akkurat nå. Men send oss gjerne en epost, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig.

begynn å skriv, og trykk Enter for å søke