Workshops

Forstå hvordan atferdsøkonomi kan gi økt mestring og forbedrede resultater.

Innhold

Hvorfor er det slik at 90 % av oss ikke greier å endre innarbeidede vaner selv om vi setter mål, vet hva som skal til, vil endre og er motiverte?

Målgruppe

Ledere, HR, konsulenter innen ledelsesutvikling, lærere og idrettstrenere. Mål; Skape inspirasjon og ny forståelse for hvilke praktiske konsekvenser den nye atferdsøkonomien har for ledelse, læring, endringer og høyere prestasjoner

Du vil på seminaret lære mer om

 • Hvilke konsekvenser den «nye» atferdsøkonomien kan ha for læring, mestring og endringer
 • Hvorfor «peformance management» er største hinder for høyere «peformance»
 • Hvorfor autopiloten hater forandringer
 • Om den kontinuerlige og urettferdige kampen mellom den irrasjonelle autopiloten og den rasjonelle selvkontrollen
 • Hvorfor autopiloten så lett vinner over selvkontrollens
 • Hvorfor hjernens motivasjonssystem forsterker status quo
 • Hvorfor den sårbare selvkontrollen må «dyttes» og hjelpes
 • Hvilke «dyttere» er beviselig mest effektiv for effektiv læring og ledelse
 • Hvorfor din innstilling («mindset») til eget medfødte talent er en av de viktigste «dyttere»
 • Hvorfor ros, rangerer og feiring av fremgang lettere enn vi tror er et tveegget sverd som reduserer motivasjon for læring og prestasjoner?
 • Hvordan vi kan utvikle «dyttere» som beviselig skaper forandringer
"Mestringskoden"

Boken «Mestringskoden» (Johansen/Hegnar forlag) som er en bok om atferdsøkonomi på norsk vi inngå som en del av materiellet til samlingen

Boka Mestringskoden (Hegnar Media/Johansen 2015) solgte allerede etter 4 mnd over 10.000 og trykkes snart i 3. opplag.

Boka forklarer det faktum er at 90 % av oss ikke greier å endre innarbeidet atferd selv om vi setter klare mål, vet hva som kreves, lager planer, vil endre og er sterkt motiverte? Boken forklarer hva forskningen i dag forklarer er årsakene og hva som er effektive løsninger for å knekke Mestringskoden

Speakers

På dette eventet vil du møte 2 av våre mest erfarne konsulenter som vil gi deg innsikt i atferdsøkonomi og hvordan oppnå målbare resultater og varige endringer.

Hva kundene sier

Uttalelser fra tidligere deltakere på «work shop» og om boken

 • Jeg fikk inspirasjon til å tenke mer helhetlig på endringsprosesser og ikke minst på lederutvikling. Foredragsholder har høyt turtall og engasjement og masse kompetanse om et særdeles viktig tema for norsk næringsliv. Det snakkes rett fra levra, og det er en fantastisk blanding av akademisk fagterminologi, forskning og erfaring både fra næringslivet, konsulentbransjen og ikke minst idretten. Tusen takk for masse læring og inspirasjon til ettertanke.

  Cecilie Berggren Personalsjef Logistikk TINE
 • Innsikten jeg har fått lære er blitt enormt viktig for meg i mitt daglige virke som konsulent mot ledere og i lederutvikling. Jon Ivar gjør et krevende fagfelt lett tilgjengelig og er enormt inspirerende og engasjerende. Det er synd jeg ikke fikk lære mer om atferdskonomi da barna var små. Jeg vil på det sterkeste anbefale en dag med Jon Ivar.

  Kristin Aase Tidl. rådgiver for statsminister Bondevik og i dag partner i Novera
 • Jon Ivar viser på en enkelt og engasjert måte sentral innsikt om forskning på hvorfor mennesker har en naturlige barrierer mot endringer. Hans budskap om hva en «dytter» er og behovet for «dyttere» er en  aha og at de fleste ikke vil gjøre det som er helt åpenbart selv om vi vil og er motiverte for endringer.

  Sverre Helno CEO i Umeo Restaurant Group
 • Temaet er utrolig interessant for oss som ledere. Jeg har fått ny innsikt for hvorfor en god strategi, entusiastiske ledere og medarbeidere ikke er tilstrekkelig for å lykkes. Jeg ser og aksepterer at vi må utvikle «dyttere» og endre kontekst for å lykkes med å endre adferd. Jon Ivar har meget lang og relevant erfaring innenfor med sin bakgrunn fra toppledelse, toppidrett og som gründer Dette skaper mye større troverdighet enn konsulenter (fra store konsulentselskap) som jeg har jobbet med. Han bruker et enkelt språk, gode eksempler og backer opp med forskning. Han viser sin lidenskap og gir tillitt. Mye pondus! Bravo!

  Heidi Tannum Nordea. Head of Implementation Team Norway 

Mer info

Ta kontat for mer informasjon om vårt seminar

Ta kontakt

Vi er ikke tilgjengelig akkurat nå. Men send oss gjerne en epost, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig.

begynn å skriv, og trykk Enter for å søke