Effektiv ledertrening

90 % av all ledertrening mislykkes.
Hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre?

LEDELSE, LÆRING OG MESTRING

Effektiv ledelse, læring og mestring starter med å bli bevisst de helt grunnleggende prinsippene for atferdsendring.

 • Hvordan kan alle ledere lære seg å knekke «mestringskoden»?

 • Hvordan kan kunnskap og innsikt i atferdsøkonomisk forskning hjelpe oss til å utvikle effektiv ledertrening som beviselig påvirker alle lederes atferd over tid?

Workshop

Målgruppen er alle som er ansvarlige for lederkurs og ledertrening, eller andre som er interessert i en innovativ måte å gjennomføre ledertrening på – som virker.

Dette vil du lære

foredrag-ikon

Varighet: 1/2 til 2 dager

 • Hvorfor er innovasjon, raskere læring, endring og mestring blitt det nye mantra?
 • Hva er kjernen i en læring- og mestringskultur?
 • Hvorfor må vi ut av komfortsonen og inn i læringssonen for å utvikle menneskers potensial?
 • Finnes det noen dokumenterte prinsipper for å utvikle menneskers talent? Hva sier forskningen? (K.A.Ericsson)
 • Hva er lederrollen i en mestringskultur?
 • Hvorfor er «growth mindset» (C. Dweck), avgjørende for å trene i læringssonen, og hvordan kan vi utvikle det?
 • Hvorfor vinner normalt vår autopilot(System 1) som hater endringer over vår rasjonalitet og fornuft(System 2)? ( Professor Daniel Kahneman, Nobelprisvinner i økonomi)?
 • Hvorfor må vi endre kontekst(omgivelsene) for å “nudge”(dytte) mennesker ut av komfortsonen og inn i læringssonen?
 • Hvordan kan vi utvikle en kontekst som utvikler en «growth» kultur?
 • Hvordan kan vi designe mer effektiv ledertrening og endringsprosesser som bygger på svarene på spørsmålene over?

Bakgrunn

Først endrer vi kontekst så endrer kontekst oss

HVA er kontekst, og hvorfor er den så viktig?

Ingen ledere har utviklet eller endret sin lederatferd fordi de har gått på et eller annet lederkurs. Alle ledere har bevisst eller ubevisst utviklet sin lederstil og atferd gjennom å tilpasse seg den sosiale og kulturelle kontekst (omgivelser) og de umiddelbare konsekvenser (belønning eller tap av belønning) deres adferd har i hverdagen.

Uten å endre den sosiale kontekst skjer det ingen endring på individnivå. Å lære ledere nye ferdigheter uavhengig av den kontekst de er en del av til daglig, har derfor liten eller ingen verdi.

Den tradisjonelle tilnærming til ledertrening er at individer påvirkes gjennom rasjonell innsikt og egeninteresse – altså en individpsykologisk tilnærming. Hypotesen er at hvis den enkelte leder gis innsikt om f.eks egne styrker og svakheter og trenes i ulike metoder/teknikker i kommunikasjon, coaching, konflikthåndtering osv, så vil de endre atferd fordi det er i deres rasjonelle egeninteresse.

Forskningen viser det motsatte: Opptil  90% av de som driver denne type individ fokusert utviklingsarbeid kan ikke dokumentere effekter over tid.

Effektiv ledertrening har som mål å gi innsikt i nyere forskning om hvorfor vi må endre kontekst. Kurset endrer ikke atferd, men gir innsikt og erkjennelse i hvordan vi kan designe effektiv ledertrening.

HVORFOR skjer all læring utenfor komfortsonen?

Skal du endre atferd må du ut av komfortsonen og inn i læringssonen. All reell endringen starter derfor med helt bevisst å sette et høyt krevende mål utenfor komfortsonen. Setter du bevisst et slikt mål, så vil du feile og mislykkes siden du ikke kan det – enda- Bare tanken på å feile mobiliserer stress (kamp- eller fluktreaksjon) nettopp fordi du da er utenfor den psykologiske trygghetssonen.

Tenk deg at du blir bedt om å holde en tale foran 100 mennesker i en begravelse om en uke, og du aldri har gjort noe slikt. Hva er din første reaksjon? For de fleste er det en fluktreaksjon. Bare tanken på det ubehag dette skaper gjør at kroppen reagerer med å gå i forsvar og tilbake til komfortsonen. Denne situasjonen trigger ubesvisst og automatisk en frykt for å feile og en stressfølelse. Hjernens autopilot er fra naturens side kodet for å søke trygghet. Den er i tillegge lat, hater å tape/feile og gir oss umiddelbar belønning for å gjøre det vi er vant til. Derfor utvikler vi alle ubevisste vaner som holder oss i komfortsonen.

Belønningen kommer i form av kroppens eget belønningssystem, som er signalstoffet Dopamin – et stoff tre ganger sterkere enn kokain. Det gir en følelse av trygghet, kontroll, velvære, ro og avslappethet når vi gjør det vi mestrer og har kontroll på. Bare tanken på å miste denne belønningen skaper en tapsfølelse (tapsaversjon). Det kan dokumenteres at tapsfølelsen er 2 til 2,5 ganger så stor som ønsket om å oppnå en større belønning i fremtiden som krever en endring. Selv om du vil og det er veldig viktig for deg å holde en tale, som i eksemplet over ved en begravelse, så er tapsaversjonen og frykten for å feile mye sterkere. Effekten er at de fleste mennesker faller i komfortsonen.

Bare tanken på å sette et mål utenfor komfortsonen (dvs. at du vil endre atferd og prøve noe nytt) der du kanskje kan mislykkes og feile gjør at autopiloten ubevisst og automatisk stenger dopamintilførselen og gir abstinenssymptomer i form av økt stress og uro. Vipps – så er vi tilbake til de trygge og etablerte vanene igjen (se mer om hjernens belønningssystem i Mestringskoden s. 53-61). Manglende innsikt i hjernens  belønnings- og motivasjonssystemer og strategier for å utnytte disse systemene i endringsprosesser gjør at 90% mislykkes.

Workshop arrangeres regelmessig, og kan også spesialtilpasses din bedrift.

Ta kontakt

Vi er ikke tilgjengelig akkurat nå. Men send oss gjerne en epost, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig.

begynn å skriv, og trykk Enter for å søke