Mestring og Atferdsøkonomi

Hvorfor er det slik at 90 % av endringsprosesser mislykkes?

Hva vi gjør

en kort introduksjon til våre tjenester

Foredrag som inspirerer og som gir en forskningsbasert innsikt om betingelser for mestring, høye prestasjoner og reelle endringer.

Les mer

Effektive lederutviklingsprosesser starter med å bli bevisst og erkjenne de helt grunnleggende prinsippene for atferdsendring.

Les mer

Skal du lære å bli en bedre salgsleder starter det med å bli bevisst og erkjenne de helt grunnleggende prinsipper for å knekke salgskoden.

Les mer

Mestringskoden

nå solgt i 10.000 eksemplarer!

Mestringskoden-bok-1

Kun kr. 399,-

Mange tror at suksess fremst handler om sunn fornuft, selv kontroll, vilje, motivasjon, tydelige mål og planer, bedre kommunikasjon, ta et skritt av gangen, tenke positivt og ha tro på seg selv. Selvutviklingskurs og lederutvikling er fulle av dette budskapet og trening på disse tingene.

Studier viser imidlertid at 90% mislykkes med end­ringer av atferd på jobb og privat selv om vi vil, er motiverte og vet hva som kreves. En hovedårsak er ifølge den voksende atferdsøkonomien at hjernen både er lat, irrasjonell og ufornuftig på en forutsigbar måte. Den hater endringer og har utviklet en rekke såkalte kort­slutninger for å bevare status quo. Et eksempel på en slik kortslutning er at på tross av at 90% mislykkes, så tror 90% at de er bedre enn gjennomsnittet til å gjennomføre endringer.

Forfatteren kaller dette for 90/90­ paradokset! Atferds­økonomer ignorerer naturligvis ikke menneskets frie vilje, fornuft og selvkontroll, men kan dokumentere at selvkontrollen har mye sterkere begrensninger enn de fleste av oss tror.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Send oss en epost eller ring for nærmere informasjon

Siste fra bloggen

Gode ord. Gode mennesker

  • Jeg fikk inspirasjon til å tenke mer helhetlig på endringsprosesser og ikke minst på lederutvikling. Foredragsholder har høyt turtall og engasjement og masse kompetanse om et særdeles viktig tema for norsk næringsliv. Det snakkes rett fra levra, og det er en fantastisk blanding av akademisk fagterminologi, forskning og erfaring både fra næringslivet, konsulentbransjen og ikke minst idretten. Tusen takk for masse læring og inspirasjon til ettertanke.

    Cecilie Berggren Personalsjef Logistikk TINE
  • Innsikten jeg har fått lære er blitt enormt viktig for meg i mitt daglige virke som konsulent mot ledere og i lederutvikling. Jon Ivar gjør et krevende fagfelt lett tilgjengelig og er enormt inspirerende og engasjerende. Det er synd jeg ikke fikk lære mer om atferdskonomi da barna var små. Jeg vil på det sterkeste anbefale en dag med Jon Ivar.

    Kristin Aase Tidl. rådgiver for statsminister Bondevik og i dag partner i Novera
  • Jon Ivar viser på en enkelt og engasjert måte sentral innsikt om forskning på hvorfor mennesker har en naturlige barrierer mot endringer. Hans budskap om hva en «dytter» er og behovet for «dyttere» er en  aha og at de fleste ikke vil gjøre det som er helt åpenbart selv om vi vil og er motiverte for endringer.

    Sverre Helno CEO i Umeo Restaurant Group

UTFORSK HVEM VI ER

SE BILDER FRA FOREDRAG, WORKSHOPS, M.M.

Ta kontakt

Vi er ikke tilgjengelig akkurat nå. Men send oss gjerne en epost, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig.

begynn å skriv, og trykk Enter for å søke